Nyt fra advokaterne hos Ladegaard, Rasmussen & partnere

Få nyheder direkte

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle nyheder direkte i din indbakke.
Derpå modtager du løbende nyheder, og informationer indenfor vort erhvervskunde-område.

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

Det bliver dyrere at foretage generationsskifte

28. november 2019

Vil du nå at gennemføre generationsskifte, inden regeringen hæver afgiften? Pressen har de seneste måneder spekuleret i, hvornår afgifterne på ... LÆS MERE >

Rammeaftaler i kølvandet på Autoritá-dommen

20. november 2019

Er der en grænse for, hvor meget ordregiver må trække på en indgået rammaftale? Dette spørgsmål har været en del oppe at vende, efter EU-Domstolens do... LÆS MERE >

Intime billeder af 720 kvinder delt i onlinekatalog

4. november 2019

Er du blevet kontaktet af Nordjyllands Politi, fordi dit navn fremgår af indholdsfortegnelsen til onlinekataloget? Så har du ret til en bistandsadvoka... LÆS MERE >

Black Friday – få styr på dine forbrugerrettigheder

25. oktober 2019

Black Friday og den knap så kendte Cyber Monday er lige om hjørnet. Mange vælger at benytte lejligheden til at købe julegaver, men uden helt at have s... LÆS MERE >

Arealafvigelser og ansvarsfraskrivelser ved køb og salg af fast ejendom

24. oktober 2019

Hvad er konsekvenserne, hvis det angivne areal på en handlet ejendom viser sig at være forkert? Denne problemstilling har Vestre Landsret netop beha... LÆS MERE >

Gennemfør generationsskiftet nu og spar penge

23. oktober 2019

Overvejer du at gennemføre et generationsskifte i din virksomhed? Så er der penge at spare, hvis du handler hurtigt. Der er nemlig udsigt til højere a... LÆS MERE >

Ny ferielov.

18. september 2019

Med den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, indføres der såkaldt ’samtidighedsferie’, hvor lønmodtageren kan afholde s... LÆS MERE >

Har du styr på hvad den nye ferielov betyder for dig som arbejdsgiver?

18. september 2019

HAR DU STYR PÅ HVAD DEN NYE FERIELOV BETYDER FOR DIG SOM ARBEJDSGIVER? Selvom den nye ferielov først træder i kraft den 1. september 2020, så er o... LÆS MERE >

Ulovlig fildeling

17. september 2019

Mange tusinder af danskere har modtaget et brev fra et advokatfirma med trusler om stævning, såfremt man ikke betalte et nærmere angivet beløb eller t... LÆS MERE >

Forskelsbehandling

17. september 2019

Er den støttende kollega også beskyttet af forskelsbehandling loven? Mange er efterhånden klar over, at det er ulovligt at forskelsbehandle medar... LÆS MERE >

Entreprenør frifundet for anvendelse af MgO-plader

26. juni 2019

Voldgiftretten har for nyligt afsagt kendelse i en sag omkring anvendelsen af MgO-plader, og entreprenørens ansvar herfor. Vi giver dig her et kort re... LÆS MERE >

Afskaffelse af iværksætterselskaber

11. marts 2019

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om afskaffelse af selskabsformen iværksætterselskab. Et iværksætterselskab ... LÆS MERE >

AB 18 – varetagelse af begge parters interesse med et løsningsbaseret fokus

21. februar 2019

Fra AB92 til AB18 Siden 1972 har vi haft aftalesæt for byggeriet, og AB18 har pr. årsskiftet afløst AB92. AB92 såvel som AB18 er en regelsæt, der f... LÆS MERE >

Fremtidsfuldmagt

24. januar 2019

Du bestemmer, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis ikke du længere selv kan. Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt bestemmer du, hve... LÆS MERE >

Ændringer i varemærkeloven

11. januar 2019

Pr. 1. januar 2019 er omfattende ændringer af varemærkeloven trådt i kraft. Ændringerne har betydning for alle erhvervsdrivende, der ønsker at beskytt... LÆS MERE >

Er du klar til de nye AB18?

11. december 2018

Efter at have anvendt AB92 gennem mere end 20 år, vil byggeriets parter nu skulle vænne sig til de nye AB18 regler. Det står fortsat parterne frit, om... LÆS MERE >

Må naboens træer genere?

29. november 2018

Et spørgsmål om naboens træer kan enten være en sag der afgøres af hegnssynet, eller af domstolene. Er træerne en del af et hegn mellem ejendommene, ... LÆS MERE >

UNDGÅ TVANGSOPLØSNING

24. oktober 2018

UNDGÅ TVANGSOPLØSNING - SIDSTE CHANCE FOR AT REGISTRERE REELLE EJERE Den 19 oktober 2018 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse, at ... LÆS MERE >

Nye ejendomsvurderinger - sidste udkald

8. oktober 2018

Nye ejendomsvurderinger - sidste udkald for skattefrie besparelser ved forældrekøbslejlighed Har du investeret i en forældrekøbslejlighed, og ønske... LÆS MERE >

Analyse: Hver anden dansker ønsker et testamente

25. september 2018

Mere end hver anden dansker har skrevet testamente eller har til hensigt at gøre det. Det viser en national undersøgelse, der dog også noterer et skel... LÆS MERE >

Gå-hjem-møde om de nye AB18/ABR18 – vilkår

24. september 2018

Vi afholder to gå-hjem møder, og du kan således vælge mellem: Onsdag d. 10. oktober kl. 15-17 eller Onsdag d. 21. november kl. 15-17 Bliv opdatere... LÆS MERE >

Nye og forbedrede vilkår for at starte virksomhed i Danmark

24. august 2018

Med en lovændring af selskabsloven er det blevet mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Danmark, idet kapitalkravet til aktieselskaber er ned... LÆS MERE >

Fra den 1. juli 2018 skal udbud gennemføres elektronisk

28. juni 2018

Ordregivende myndigheder er forpligtede til at anvende elektroniske kommunikationsmidler ved gennemførelsen af udbud. Det betyder at al kommunikation ... LÆS MERE >

Ejendomsvurderingerne har sejlet - ny vurderingslov

28. juni 2018

Efter ejendomsvurderingerne stort set har sejlet i nogle år, kommer der nu en ny vurderingslov. Ny vurdering kommer til at ligge til grund for ejendom... LÆS MERE >

Gå-hjem-møde om Persondataforordningen. Mandag den 18. juni 2018

7. juni 2018

Bliv klogere på GDPR og få en række konkrete tips med hjem omkring håndtering af data ... LÆS MERE >

Advodan Sundhuset går sammen med LRP

9. august 2017

Alle 14 medarbejdere fra Advodan Sundhuset i Horsens og Hedensted bliver en del af LRP. Indehaver af Advodan Sundhuset, Poul Erik Andersen, bliver ... LÆS MERE >

Ny markedsføringslov. Nye muligheder

1. maj 2017

Snart får erhvervsdrivende lidt bedre vilkår i markedsføringen. Det sker, når den nye markedsføringslov træder i kraft den 1. juli i år.... LÆS MERE >

Går du glip af dit ferietillæg?

30. marts 2017

Går du glip af det ferietillæg, du har ret til? Enhver, der får fuld løn under ferie og helligdage, er berettiget til ferietillæg. Men det er ikke ... LÆS MERE >

Har I planlagt sommerferien?

13. marts 2017

Det følger af ferieloven, at alle lønmodtagere har ret til at holde 3 ugers ferie indenfor perioden 1. maj til 30. september, også kaldet hovedferiepe... LÆS MERE >

Registrering af reelle ejere - 2017

22. februar 2017

I løbet af første halvår 2017 skal langt de fleste selskaber, fonde og finansielle virksomheder registrere reelle ejere via www.virk.dk... LÆS MERE >

Er ansættelsesklausuler det rette for din virksomhed

1. februar 2017

Det er blevet mindre fordelagtigt for arbejdsgivere at gøre brug af ansættelsesklausuler efter ansættelsesklausulloven, trådte i kraft... LÆS MERE >

Arbejdsgivere kan ende med at skulle betale for medarbejdernes juleferie

11. januar 2017

Arbejdsgivere kan ende med at skulle betale for medarbejdernes juleferie. ... LÆS MERE >

Lovændring vedr. privat lån i et anpartsselskab.

11. januar 2017

Indtil den 1. januar 2017 har det været ulovligt at yde lån, men pr. 1. januar 2017 trådte der en lovændring i kraft.... LÆS MERE >

Vinderne af konkurrencen på Bolig-og Forbrugermessen 2016

23. november 2016

LRP takker alle som deltog i vores konkurrence på Bolig- og Forbrugermessen 12. og 13. november... LÆS MERE >

1,3 millioner i yderligere erstatning.

31. oktober 2016

1,3 million i yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til vores klient. En trafikulykke var skyld i, at vores klient ikke længere kunne ... LÆS MERE >

Millionerstatning til revalideret maskinarbejder!

14. oktober 2016

En svær arbejdsskade tvang vores klient ud af sit job som maskinarbejder. Han bed smerterne i sig og arbejdede videre, men måtte give op efter nogle å... LÆS MERE >

Reception 09.09.2016 kl.14.00

5. september 2016

Vi følger med tiden og skærer det overflødige fra. Nu hedder vi LRP og har et endnu skarpere udtryk.... LÆS MERE >

Gunstig regel om aktieløn træder i kraft den 1. juli 2016

17. juni 2016

Ligningslovens § 7P træder i kraft den 1. juli 2016 og svarer, bortset fra at den er blevet omformuleret, til den tidligere gældende § 7 H, stk. 1, 1.... LÆS MERE >

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018

7. juni 2016

Den 25. maj 2018 vil den nuværende persondatalov blive afløst af persondataforordningen.... LÆS MERE >

Indgå elevaftale efter 1. juli

12. maj 2016

Spar penge, ved at vente med at indgå elevaftaler til efter 1. juli... LÆS MERE >

Får du ansættelsesretlige tømmermænd den 1. januar 2016

18. december 2015

Folketinget vedtog den 10. december 2015 lov om ansættelsesklausuler. Loven træder i kraft 1. januar 2016.... LÆS MERE >

Forbruger- og Boligmessen 2015

18. november 2015

Ladegaard Rasmussen & partnere vil gerne takke for den store interesse, vi oplevede på årets Forbruger- og Boligmesse.... LÆS MERE >

Ny typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter

22. juni 2015

Den nye typeformular til anvendelse for udlejning af beboelseslejligheder mv., er autoriseret pr. 1. juli 2015.... LÆS MERE >

Ansøgeres oplysningspligt og ansættelsesklausuler

18. juni 2015

Højesteret afsagde den 9. juni 2015 dom i en sag omhandlende rækkevidden af ansøgers oplysnings- og loyalitetspligt under ansættelsesprocessen.... LÆS MERE >

Har du styr på ferietillægget?

8. juni 2015

Enhver, der får fuld løn under ferie og på helligdage, er berettiget til et ferietillæg, der svarer til 1% af lønnen i optjeningsåret, der følger feri... LÆS MERE >

Vinderen af 70 CL. Jura

21. april 2015

Se hvem der vandt konkurrencen på Iværk&Vækst messen... LÆS MERE >

Få styr på den nye lejelov.

26. marts 2015

Hvad skal du - som udlejer - styre ind efter når de omfattende lovændringer træder i kraft den 1/7 2015? ... LÆS MERE >

LRP rykker i FÆNGSEL den 16. april 2015

25. marts 2015

Ladegaard Rasmussen & partnere ønsker at støtte det lokale iværksættermiljø.... LÆS MERE >

Forventede lejelovsændringer

18. februar 2015

Den 17. december 2014 fremsatte regeringen lovforslaget (L97) om forenkling og modernisering af lejelovgivningen for folketinget. Lovforslaget blev be... LÆS MERE >

Anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer ændres fra 1. februar 2015

4. februar 2015

Fra 1. februar 2015 ændres funktionærlovens § 2a, omhandlende anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse. ... LÆS MERE >

Er du kommet til skade og har du krav på erstatning?

30. januar 2015

Gå hjem møde hos Horsens største advokatfirma. Onsdag d. 25. februar 2015, kl. 17.00 – 18.30.... LÆS MERE >

Sådan kan du bedst sikre dig imod at skulle betale dine ansattes fartbøde

29. januar 2015

I foråret sidste år vedtog Folketinget at indføre objektivt ansvar for ejeren af et køretøj, såfremt det ved automatisk hastighedskontrol (fotovogn) k... LÆS MERE >

Arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde forlængelse af elevaftaler til gravide/barslende elever.

27. januar 2015

Den 21. januar 2015 afsagde Højesteret dom i en sag (Sag 180/2013) omhandlende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 58.... LÆS MERE >

Har du medarbejdere, der fylder 70 år efter 1. januar 2016

16. januar 2015

Folketinget vedtog den 18. december 2014 at ændre forskelsbehandlingsloven, således at det ikke længere er tilladt at afskedige medarbejdere ved det f... LÆS MERE >

Er din virksomhed forberedt på det nye Ejerregister?

4. december 2014

Fra 15. december 2014 forventes alle danske aktie- partner og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber at skulle registrere oplysninger om ejer... LÆS MERE >

Kan en kunde genanvende materiale fra en arkitekt?

8. oktober 2014

Det hænder relativt ofte, at en kunde har indgået aftale med arkitekt om et projekt, som af en eller anden grund standses uden at projektet udføres... LÆS MERE >

Ny advokat hos Ladegaard, Rasmussen & partnere.

4. september 2014

Hanne Biltoft, Advokat (LL.M.), 54 år, er den 15. august 2014 ansat som advokat hos Ladegaard, Rasmussen & partnere.... LÆS MERE >

Forventede lejelovsændringer ultimo 2014

4. september 2014

Et stort flertal i Folketinget har indgået forlig, idet man fra politisk side har ”et ønske om, at der foretages en forenkling og modernisering ... LÆS MERE >

Indlæg om nye regler om syn og skøn (for advokater og klienter)

16. juni 2014

Pr. 1. juli 2014 træder nye regler om syn og skøn i kraft, som led i en revidering af retsplejelovens kapitel 19.... LÆS MERE >

Rekruttering af konkurrents medarbejdere kostede 15 mio. kr.

20. maj 2014

Rekruttering af konkurrents medarbejdere kostede 15 mio. kr. Sø og Handelsretten har for nylig afsagt dom i en sag anlagt af ISS mod SSG. SSG ... LÆS MERE >

Ny forbrugeraftalelov

29. april 2014

Ny forbrugeraftalelov Loven træder i kraft pr. 13. juni 2014, og pålægger sælger en yderligere oplysningspligt i forhold til den nuværende lov. I d... LÆS MERE >

Arv og testamente

4. februar 2014

Gratis møde hos Horsens største advokatfirma med ekspertise i arv og bobehandling om ARV OG TESTAMENTE Kom og hør, hvem der arver dig, og hvilke muli... LÆS MERE >

Entrepriseret, fuldmagtsforhold for ansat afdelingsleder

2. januar 2014

Entrepriseret, fuldmagtsforhold for ansat afdelingsleder Vestre Landsret har ved utrykt kendelse V.L. B-0503-13, afsagt den 21. oktober 2013, behan... LÆS MERE >

Entrepriseret – vedtagelse af AB 92 og voldgiftsklausul

22. oktober 2013

Entrepriseret – vedtagelse af AB 92 og voldgiftsklausul. Der er ved Østre Landsrets afgørelse 9. afd. nr. B-1740-13, afsagt dom vedrørende sp... LÆS MERE >

Revision af selskabsloven

28. juni 2013

Revision af selskabsloven. Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Revisionen af selskabsloven indeholder en ræk... LÆS MERE >

Udlejers reklamation ved lejers fraflytning

28. juni 2013

Udlejers reklamation ved lejers fraflytning. Lejelovens § 98, stk. 2, indeholder en reklamationsregel, i henhold til hvilken udlejer skal fremsætte... LÆS MERE >

Nye regler om konkurskarantæne

28. juni 2013

Folketinget har den 23. april 2013 vedtaget nye regler om konkurskarantæne. Tilblivelsen har baggrund i betænkning 1525/2011. Reglerne har til form... LÆS MERE >

Retshjælpsforsikring – ændringer på vej

28. juni 2013

Retshjælpsforsikring – ændringer på vej Det er gennem en længerevarende dialog mellem Advokaternes brancheorganisation Danske Advokater og fo... LÆS MERE >

Om valg af særeje

7. januar 2013

Når man gifter sig, får man automatisk formuefællesskab med sin ægtefælle. Man skal derfor dele alt med sin ægtefælle, hvis man bliver separeret, skil... LÆS MERE >

Nye regler om genoptagelse af ejendomsvurderinger

7. januar 2013

SKAT foretager vurderinger af erhvervsejendomme hvert andet år, senest den 1. oktober 2012, med offentliggørelse i starten af 2013. Der er nu vedta... LÆS MERE >

Ambitiøs advokat søges

4. december 2012

Ambitiøs advokat søges Kompetencer: Advokaten må have sin hovedinteresse indenfor erhvervsretten, gerne men ikke nødvendigvis selskabs- og ansætte... LÆS MERE >

Krav om cvr.nr. på kassevogne og lastbiler på under 4 ton fra 1. januar 2013

29. oktober 2012

Krav om cvr.nr. på kassevogne og lastbiler på under 4 ton fra 1. januar 2013. Fra den 1. januar 2013 er der nu indført et krav om mærkning af lastb... LÆS MERE >

Ændring af ferieloven – erstatningsferie for sygdom under ferie

15. juni 2012

Ændring af ferieloven – erstatningsferie for sygdom under ferie: Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget en ændring af ferieloven, som tr... LÆS MERE >

Mangelfuld pensionsindbetaling

15. juni 2012

Mangelfuld pensionsindbetaling I en nylig afgørelse har Vestre Landsret fastslået, at en arbejdsgiver, som har forsømt at foretage pensionsindbetal... LÆS MERE >

Miljømæssig markedsføring

17. april 2012

I en tid, hvor produkter i stadig stigende omfang bliver markedsført ift. deres miljømæssige fortræffeligheder, skal producenterne være stadigt mere o... LÆS MERE >

Udbud.dk – danske offentlige udbud, entrepriseret, udbudsret

12. april 2012

Med virkning fra 1. april 2012, er der gennemført en bekendtgørelse, der medfører at alle danske offentlige udbud skal annonceres via portalen udbud.d... LÆS MERE >

Arbejdsgivere skal fortsat være synske!

22. marts 2012

Af højesteretsdom afsagt den 20. februar 2012 (Vestre Landsrets dom behandlet i nyhedsbrev af 7. maj 2010) fremgår det, at en arbejdsgiver som opsiger... LÆS MERE >

Vellykket generationsskifte hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere

2. marts 2012

Vellykket generationsskifte hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere Ni partnere er nu blevet til seks – tre erfarne advokater fortsætter som ansa... LÆS MERE >

Gør din virksomheds internetløsning brug af cookies?

24. januar 2012

Gør din virksomheds internetløsning brug af cookies? En cookie er data, der plantes på slutbrugerens computer når websteder, som benytter cookies,... LÆS MERE >

Ensidigt indhentede erklæringer

24. januar 2012

Ensidigt indhentede erklæringer Højesteret har i en nylig afsagt kendelse UfR 2011.3074H, fastslået at en ensidigt indhentet ejendomsmæglererklærin... LÆS MERE >

Nyt om andelsboliger

24. januar 2012

Værdien af en renteswap skal indregnes i årsrapporten Vestre Landsret har i en dom fra december 2011 taget stilling til, hvorvidt en køber havde beta... LÆS MERE >