Jytte Smidstrup

Advokat (H).
Møderet for Højesteret, samlivsforhold, skilsmisse, forældremyndighed, straffesager.

HENT VISITKORT

UDDANNELSE OG BAGGRUND.

Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1988 (H) – født i 1961.
Jytte har arbejdet som advokat i Horsens siden 1989, først hos Advokaterne Posthuscentret og siden fusionen i 2000 hos LRP. Jytte er beneficeret advokat og som sådan særligt udpeget af Justitsministeriet til at føre straffesager for domstolene. . Jytte er endvidere særligt udpeget af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til at bistå i sager om børnebortførelser. Herudover har Jytte gennemført uddannelsen som mediator/ mægler og er udpeget som retsmægler ved retten i Horsens, samt ved Vestre Landsret.

SPECIALE OG FUNKTION
Jytte varetager i øvrigt en bred vifte af forskellige arbejdsområder, men har særlig stor erfaring inden for forældremyndighedssager, skilsmisser og bodelingssager, samlivsforhold, testamenter, ægtepagter og øvrig juridisk rådgivning på privatområdet.

Jytte arbejder dagligt med straffesager ved såvel byret som landsret og har tidligere arbejdet med personskadeerstatningssager (herunder arbejdsskader). Endelig kan Jytte varetage retssager inden for specifikke områder som f.eks. heste.

MERE OM JYTTE

Jytte er foredragsholder inden for sine specialer ved forskellige arrangementer hos f.eks. pengeinstitutter og kan kontaktes herom. Jytte har tidligere været medlem af Kredsbestyrelsen, 6. advokatkreds under Advokatsamfundet. Jytte er også aktiv i foreningslivet som formand på en efterskole og medlem af Rotary Danmark. Jytte er gift og har to børn.

KONTAKT JYTTE

Direkte: 79 25 30 16
Mobil: 23 48 43 93

Mail: js@lrp.dk