Morten Bünemann Dalsgaard

Advokat (H).
Møderet for Højesteret, lejeret, beneficeret forsvarsadvokat

HENT VISITKORT

UDDANNELSE OG BAGGRUND.

Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2005 - født 1977.

Morten tiltrådte hos LRP i 2016. Morten var, før han kom til LRP, ansat i 10 år i Sundhuset og Advokatkontoret i Hedensted. Foruden sin møderet for Højesteret er Morten beneficeret advokat og som sådan særligt udpeget af Justitsministeriet til at føre straffesager for Retten i Horsens og Vestre Landsret.

SPECIALE OG FUNKTION
Morten har mange års erfaring i at rådgive inden for lejeretten samt udarbejde kontrakter for såvel erhvervs- som boliglejemål. Mortens primære fokus ligger i at bistå udlejere af såvel erhvervs- som boligejendomme i de mange problemstillinger, der opstår indenfor lejerettens område.

Morten er forsvarsadvokat og bistår i den forbindelse såvel sigtede under efterforskningen og tiltalte i straffesager. Som beneficeret advokat bistår Morten også forurettede som bistandsadvokat i straffesager.

MERE OM MORTEN

Morten er opvokset i Hedensted, hvor han i dag også bor med sin familie. Fritiden er sparsom med små børn, men der bliver tid til lidt super oldboys fodbold og golfkøllerne bliver støvet af måske en enkelt gang om året.

KONTAKT MORTEN

Direkte: 79 25 30 42
Mobil: 29 61 94 64

Mail: mbd@lrp.dk