Morten Bünemann Dalsgaard

Advokat (H).
Møderet for højesteret, lejeret, kontraktudarbejdelse, retssagsbehandling.

HENT VISITKORT

UDDANNELSE OG BAGGRUND.

Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2005 - født 1977.

Morten tiltrådte hos LRP i 2016. Morten kommer fra en lokal advokatvirksomhed, hvor han havde været ansat i 10 år. Morten er beneficeret advokat og som sådan særligt udpeget af Justitsministeriet til at føre straffesager for domstolene.

SPECIALE OG FUNKTION
Morten rådgiver også inden for lejelovgivning. Mortens primære fokus ligge i at bistå udlejere af såvel erhvervs- som boligejendomme i de mange problemstillinger , der findes på lejerettens område.

Morten arbejder også med erhvervsret med fokus på virksomhedernes kontrakter og dokumenter lige fra ejeraftaler til salgs- og leveringsbetingelser.

MERE OM MORTEN

Morten er opvokset i Hedensted, hvor han i dag også bor med sin familie. Fritiden er sparsom med små børn, men der bliver tid til lidt super oldboys fodbold og golfkøllerne bliver støvet af i hvertfald en enkelt gang om året.

KONTAKT MORTEN

Direkte: 79 25 30 42
Mobil: 29 61 94 64

Mail: mbd@lrp.dk