Henrik Klougart

Advokat.
Fast ejendom, skilsmisser og bodeling, arv og testamente, ægtepagter/særeje, retssager om fast ejendom samt lejeret.

HENT VISITKORT

UDDANNELSE OG BAGGRUND.

Henrik Klougart, advokat, født den 27. januar 1947.
Juridisk embedseksamen fra Århus Universitet 1973.
Har arbejdet som advokat med base i Hedensted siden 1974, fra 1977 som indehaver sammen med Landsretssagfører Emil Petersen, senere advokat Kristen Mikel Jensen. Fra 2006 partner i Sundhuset Advokater I/S indtil udgangen af 2016. Herefter ansat advokat i Advodan Sundhuset, herefter ansat i LRP efter dennes fusion med Sundhuset Advokater pr 1. juli 2017

SPECIALE OG FUNKTION
Med mere end 40 års virke i området Horsens-Vejle-Hedensted har Henrik et indgående lokalkendskab, hvilket især træder frem i forbindelse med handler med fast ejendom af enhver art i området, herunder tvangsauktioner, inden for hvilket område han i samme tidsrum har været incassoadvokat for Realkredit Danmark, ligesom han nu repræsenterer Hedensted Kommune i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatter m.v., om nødvendigt ved afholdelse af tvangsauktion. Som følge af den herved oparbejdede erfaring rådgiver Henrik også gerne liebhavere, der ønsker at købe ejendomme på tvangsauktion.
Af andre områder nævnes familieretlige emner af enhver art og dødsbobehandling

KONTAKT HENRIK

Direkte: 79 25 30 53
Mobil: 40 32 13 11

Mail: hk@lrp.dk