Ændring af ferieloven – erstatningsferie for sygdom under ferie

15. juni 2012

Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget en ændring af ferieloven, som træder i kraft 1. maj 2012. Den væsentligste ændring af ferieloven er, at en lønmodtager efter 5 sygedage under ferie opnår ret til erstatningsferie.

Det er en betingelse for retten til erstatningsferie, at sygdommen dokumenteres ved en lægeerklæring betalt af medarbejderen, og at arbejdsgiveren orienteres om sygdommen.

Hvis medarbejderen har optjent mindre end 25 dages ferie, opnås retten til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Spørgsmål til lovændringen eller til ansættelses- eller arbejdsret i almindelighed kan rettes til advokat Michael Meldgaard på mail mme@lr-p.dk.