Krav om cvr.nr. på kassevogne og lastbiler på under 4 ton fra 1. januar 2013

29. oktober 2012

Fra den 1. januar 2013 er der nu indført et krav om mærkning af lastbiler og kassevogne på under 4 tons, som alene anvendes til erhverv.

Kravet er afledt af regeringens ønske om at bekæmpe sort arbejde, og give myndigheder og borgere mulighed for at identificere hvilke firmaer, der udfører arbejde rundt omkring i landet og hvornår. Det er den registrerede ejer eller registrerede bruger, som skal sørge for at kravene opfyldes allerede fra den 1. januar 2013.


Krav til mærkning

Køretøjerne skal fra 1. januar 2013 være mærket med den erhvervsdrivendes cvr.nr. på både højre og venstre side, efterfulgt af virksomhedsnavnet. Efter cvr.nr. kan der dog også anføres den erhvervsdrivendes logo i stedet for navnet, såfremt dette er egnet til entydigt at identificere virksomheden.

Er der en registreret bruger af transportmidlet, er det den registrerede brugers oplysninger, der skal anføres på transportmidlet. Bogstaver og tal skal for at opfylde kravene til mærkningen være minimum 3 cm. høje, og skal klart adskille sig fra køretøjets farve, således det er let læseligt.

Mærkningen må ikke være af en slags der kan på- og afmonteres som f.eks. magnetskilte, men kan f.eks. udføres i plastfolie.


Bøde

Overtrædelse af lovgivningen kan antagelig medføre bøde på 5.000 kr. De skærpede krav er en følge af ændring i bekendtgørelse 2012-05-30 nr. 504 om registrering af køretøjer mv., og tilføjelsen af § 86a til denne.

Vil du vide mere, kontakt Christian Buhl Christiansen på cbc@lr-p.dk eller 79 25 30 10.