Retshjælpsforsikring – ændringer på vej

28. juni 2013

Det er gennem en længerevarende dialog mellem Advokaternes brancheorganisation Danske Advokater og forsikring- og pensionsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension, lykkedes at få gennemført en anbefaling til landets forsikringsselskaber, hvorefter der lægges op til, at dækningsmaksimum på retshjælpsforsikringen bliver forhøjet til niveauet 175.000 kr. I dag er dækningsniveauet ca. 75.000 – 130.000 kr.

Forsikringsselskaberne fastlægger dog selv timingen og omfanget af ændringerne, hvorfor det på nuværende tidspunkt er for tidligt at konkludere på betydningen af Forsikring & Pensions anbefaling til sine medlemmer.

Fra vores side anbefales det dels, at gennemgå din forsikringspolice til sikring af om og i hvilket omfang du har retshjælpsdækning, dels eventuelt at kontakte dit forsikringsselskab, for at følge op på disse kommende ændringer. Endvidere anbefaler vi, at dækningen på retshjælpsforsikringen er mindst 125.000 kr.

Spørgsmål kan rettes til advokat Claus Winther Jensen på 79 25 30 07 eller cwj@lr-p.dk.