Nye regler om konkurskarantæne

28. juni 2013

Folketinget har den 23. april 2013 vedtaget nye regler om konkurskarantæne. Tilblivelsen har baggrund i betænkning 1525/2011. Reglerne har til formål at hindre fallenter der spekulerer i at tjene penge på at lade selskaber gå konkurs på kreditorernes bekostning, i at drive virksomhed i en karantæneperiode på 3 år.

Pålægges en person konkurskarantæne bevirker dette, at vedkommende ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Udgangspunktet er herefter at personen således ikke i karantæneperioden vil kunne drive virksomhed i selskabsform, men godt kan drive virksomhed med personlig hæftelse.

Betingelsen for at pålægge konkurskarantæne er, at personen ”som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed”. Det er skifteretten der træffer afgørelsen herom, efter nærmere indstilling fra kurator. I skifterettens vurdering vil der særligt blive lagt vægt på om personen har medvirket til at løbe en uacceptabel risiko i virksomhedens drift, eller om konkursen har medført betydelige tab for kreditorerne.

Konsekvensen ved overtrædelse af konkurskarantænen er, at går det selskab, som personen trods karantænen deltager i ledelsen af, konkurs, hæfter denne på objektivt grundlag for udækket gæld, hvis fristdagen ligger inden konkurskarantænens udløb. Personer under konkurskarantæne registreres i et lukket register hos Erhvervsstyrelsen. Der er således ikke offentlig adgang til registret.

Til gengæld medfører registreringen heri, at personen vil blive fjernet fra ledelsen i øvrige virksomheder i drift. Spørgsmål kan rettes til advokat Claus Winther Jensen på 79 25 30 07 eller cwj@lr-p.dk