Revision af selskabsloven

28. juni 2013

Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven.

Revisionen af selskabsloven indeholder en række ændringer i forhold til selskabslovens gældende regler.

De væsentligste ændringer er følgende:

  • indførelse af iværksætterselskaber
  • nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr.
  • øget mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen
  • indførelse af regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted
  • afskaffelse af muligheden for fremadrettet at stifte et såkaldt S.M.B.A. (selskab med begrænset ansvar)
  • en lang række tekniske ændringer.

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelse. Efterfølgende skal selskabskapitalen spares op. Der er et krav om, at 25 pct. af årets overskud skal opspares i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr.

Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr.

Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber.

Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser.

Loven forventes at blive sat i kraft ved bekendtgørelse inden sommeren 2014.

For så vidt angår iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkrav for anpartsselskaber har Erhvervsministeriet oplyst, at ikrafttræden forventes at ske inden udgangen af 2013.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Ole Møller Jespersen på 79 25 30 11 eller omj@lr-p.dk.