Ny forbrugeraftalelov

29. april 2014

Ny forbrugeraftalelov

Loven træder i kraft pr. 13. juni 2014, og pålægger sælger en yderligere oplysningspligt i forhold til den nuværende lov. I dette nyhedsbrev koncentrerer jeg mig om ændringerne særligt i forhold til salg fra internetshops. Ændringerne vedrører særligt, at der inden aftalens indgåelse, f.eks. i leveringsbetingelser, som der inden købet tydeligt henvises til, skal gives forbrugeren oplysning om at købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Desuden skal du som sælger, udover at give oplysning om fortrydelsesret, samtidig beskrive proceduren for at gøre fortrydelsesretten gældende, samt gøre den standardfortrydelsesformular, som er bilag 3 til den nye lov, tilgængelig for forbrugeren. Fortrydelsesfristen begynder ikke at løbe, før du har givet de pågældende oplysninger. Og den endelige fortrydelsesfrist i tilfælde af at du ikke giver de omhandlede oplysninger, er udvidet fra 3 til 12 måneder, regnet 14 dage fra levering.

Endelig er der den vigtige ændring, at du som erhvervsdrivende skal acceptere at modtage varen retur, selvom den er brugt af forbrugeren – hvis forbrugeren returnerer indenfor fortrydelsesfristen.

Dette gælder også selvom den er brugt væsentligt mere, end hvad der tidligere blev accepteret ”for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på”. Forbrugeren skal dog betale den difference, der er mellem nyværdien og den markedsværdi varen har i den brugte stand den nu er i. Du skal som sælger endvidere som udgangspunkt acceptere at modtage varen retur, selvom emballagen ikke er med.

Giver nærværende artikel anledning til spørgsmål, eller har din virksomhed behov for at salgs- og leveringsbetingelserne får et servicetjek, kan du kontakte advokat (L) Claus Winther Jensen på 79 25 30 07 eller cwj@lr-p.dk.