Få styr på den nye lejelov.

26. marts 2015

Hvad skal du - som udlejer - styre ind efter når de omfattende lovændringer træder i kraft den 1/7 2015?  

Grundet de omfattende ændringer og store økonomiske og administrative konsekvenser, der følger af lovændringen, indbyder vi til gratis mini kursus den 16. april 2015 kl. 14.00-17.00 på kontoret hos Ladegaard, Rasmussen & partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens.

Peter Sommer Nielsen og Rebekka Sommer Nielsen vil under kurset detaljeret gennemgå ændrin-gerne og konsekvenserne heraf med målsætningen om, at klæde udlejerne bedst muligt på i for-hold til lovændringen.

Vi glæder os til at byde velkommen til en eftermiddag med lejeret og kaffe & kage.

Tilmeldingen er efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding: 79 25 30 12 / jma@lr-p.dk. Tilmeldingsfrist den 9. april.
 

Vil du vide mere?

 

Peter Sommer Nielsen
Advokat

Tlf.: 79 25 30 00
Mail: psn@lr-p.dk

Læs mere om Peter her

 

Vil du vide mere?

 

Rebekka Sommer Nielsen
Advokatfuldmægtig

Tlf.: 79 25 30 40
Mail: rsn@lr-p.dk

Læs mere om Rebekka her