Indgå elevaftale efter 1. juli

12. maj 2016

Spar penge, ved at vente med at indgå elevaftaler til efter 1. juli

Udgangspunktet i ferieloven er at elever har krav på 25 dages ferie med løn i det første og andet hele ferieår. Dog er der mulighed for at modregne de feriedage, som eleven allerede måtte have optjent ved en tidligere arbejdsgiver.

Indgås der uddannelsesaftale med en elev inden den 1. juli, har eleven krav på 25 dages betalt ferie.

Venter man med at indgå elevaftalen til 1. juli eller derefter, har eleven først krav på ferie med løn i det efterfølgende ferieår.

Dog har eleven krav på 5 dages betalt ferie, såfremt virksomheden holder kollektivt lukket i perioden 1. oktober til 30. april, men alene de dage virksomheden har kollektivt lukket.

Har eleven allerede optjent ferie svarende til 25 feriedage ved en tidligere arbejdsgiver, er der ingen besparelse at hente, da det allerede optjente kan modregnes.

Står du i en situation, hvor du overvejer at ansætte en elev fra maj måned, kan der være en besparelse at hente, ved at vente med at indgå elevaftaler til efter 1. juli.

Reguleringen er beskrevet i ferielovens § 9.

Dette er et nyhedsbrev, og kan ikke træde i stedet for egentlig juridisk rådgivning, hvorfor du opfordres til at rette henvendelse, såfremt du har en konkret sag, du ønsker bistand til.
.

Vil du vide mere?

 

Christian Buhl Christiansen
Advokat

Tlf.: 79 25 30 10
Mail: cbc@lr-p.dk

Læs mere om Christian her