Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018

7. juni 2016

Den 25. maj 2018 vil den nuværende persondatalov blive afløst af persondataforordningen. Med persondataforordningen følger en lang række skærpelser, bl.a. sker der en drastisk forøgelse af bødeniveauet.

På nuværende tidspunkt er bødeniveauet 25.000,00 kr. men det vil givetvis ændre sig da forordningen giver mulighed for at tildele bøder på op til 20.000.000,00 euro, eller 4% af den globale omsætning, afhængigt af hvad der er størst.

Du bør allerede nu begynde at implementere persondataforordningen i dine daglige forretningsgange, så din organisation er forberedt på de mange skærpelser.

Da der er tale om en forordning, som skal implementeres, vil der fortsat gå nogen tid, førend vi kender det totale omfang af forordningen.

En god start er at sikre, at du overholder persondatalovens bestemmelser om databehandling og indsamling. Der er væsentlige skærpelser i forhold til den nugældende persondatalov, men opfylder du allerede nu betingelserne i persondataloven, er du godt på vej.

 Du kan med fordel lave et ”data flow map” så du er sikker på, at du kender til alle virksomhedens dataflow.

 

Det er et godt udgangspunkt for en videre drøftelse internt i organisationen og tydeliggør, hvor fokus bør anvendes.

Det er i alle tilfælde en god ide at gøre sig bekendt med hvilke, data organisationen indsamler, gør brug af, hvem, der har adgang til disse data, og hvor de lagres.
 
Kender du ikke allerede svarene, så lever din organisation efter alt at dømme ikke op til de nuværende krav, og du bør hurtigst muligt undersøge, hvilke data din virksomhed gør brug af, og hvordan de behandles.
 
Er du i tvivl om, hvorvidt din organisation lever op til de nuværende krav, og til hvordan du bedst muligt sikrer din organisation frem mod ikrafttrædelsen den 25. maj 2018, så kontakt os for en uforpligtende drøftelse af dine behov.

Vi vil løbende holde dig opdateret om de vigtigste nyheder frem mod implementeringen af forordningen.

 

Vil du vide mere?

 

Christian Buhl Christiansen
Advokat

Tlf.: 79 25 30 10
Mail: cbc@lr-p.dk

Læs mere om Christian her