1,3 millioner i yderligere erstatning.

31. oktober 2016

1,3 million i yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til vores klient.


En trafikulykke var skyld i, at vores klient ikke længere kunne klare sit fleksjob, så hun måtte gå yderligere ned i tid.

Modpartens forsikring anerkendte erstatningsansvaret og udbetalte flere erstatningsposter til vores klient – bl.a. for et yderligere erhvervsevnetab på 50%. Der var dog uenighed med forsikringsselskabet om, hvorvidt vores klient havde ret til tabt arbejdsfortjeneste eller ej.


Forsikringsselskabet afviste tidligt i forløbet at betale med henvisning til, at der ikke var lidt noget økonomisk tab, da vores klient modtog samme løn i fleksjobbet – blot med større supplerende offentlige tilskud.

Der var i sagen indgået suspensionsaftaler vedrørende forældelse, da der ofte kan en del år, førend erhvervsevnetabet kan udmåles og sluttidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes.

Da vurderingen af erhvervseventabet endelig kom og sluttidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste kunne fastsættes, opgjorde vi klientens samlede tab for hele perioden. Til vores store overraskelse, blev vi mødt med forældelsesindsigelser fra forsikringsselskabet – med henvisning til at kravene tidligere havde været afvist.

Vi fik ved retten medhold i, at en aftale om suspension af forældelse er en aftale, som forsikringsselskabet ikke efterfølgende kan løbe fra. Vores klient var derfor berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med 1,3 mio. kr., selvom hun fortsatte på nedsat tid i det oprindelige fleksjob.

Skal vi også sikre dig den rette erstatning?

 

Vil du vide mere?

 

Gitte Leth Thomsen
Advokat (H)

Tlf.: 79 25 30 45
Mail: glt@lrp.dk

Læs mere om Gitte her