Lovændring vedr. privat lån i et anpartsselskab.

11. januar 2017

Indtil den 1. januar 2017 har det været ulovligt at yde lån, som det du efterspørger men pr. 1. januar 2017 trådte der en lovændring i kraft, som nu, under visse forudsætninger, giver mulighed for at en virksomhed kan låne penge til kapitalejeren. De skattemæssige konsekvenser af lånet er dog fortsat uændrede.

Kapitalejerlånet skal opfylde følgende betingelser:

  1. Kunne rummes inden for selskabets frie reserver og det skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  2. Beslutningen om ydelse af lånet skal enten træffes på en generalforsamling eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter  bemyndigelse af generalforsamlingen.
  3. Beslutningen om at yde lånet kan først træffes efter indleveringen af kapitalselskabets første årsrapport.


Det er selskabet, som har bevisbyrden/pligten til at dokumentere, at samtlige ovennævnte betingelser er opfyldt.

Der er endvidere også mulighed for efter de nye regler at lovliggøre eksisterende kapitalejerlån, som er stiftet i strid med reglerne.  

Fristen for en sådan lovliggørelse er fra 1. januar 2017 og frem til det tidspunkt, hvor selskabet skal indsende årsrapport i 2017.

Kontakt LRP for en uforpligtende snak om dine muligheder eller hvis du har et eksisterende lån, som skal lovliggøres.