Arbejdsgivere kan ende med at skulle betale for medarbejdernes juleferie

11. januar 2017

Arbejdsgivere kan ende med at skulle betale for medarbejdernes juleferie.

Der er helt særlige regler, når det kommer til juleferien (25. – 31. december). Har din medarbejder optjent mere end 15 feriedage i ferieåret, er det nemlig din pligt som arbejdsgiver, at sørge for, at medarbejderen gemmer restferie nok til julelukningen.

Har medarbejderen f.eks. optjent ret til at afholde 19 feriedage i et ferieår, så skal du som arbejdsgiver sørge for, at medarbejderen i år har gemt fire feriedage til afholdelse imellem jul og nytår.

Har du varslet julelukning, men ladet medarbejderen bruge de fire dages restferie i f.eks. en efterårsferie, så er du som arbejdsgiver forpligtet til at betale de 4 dages ferie imellem jul og nytår.

Har medarbejderen f.eks. optjent 16 feriedage, og denne bruger de 15 på at holde 3 ugers sommerferie, og efterfølgende afholder en feriedag i efterårsferien, så er du forpligtet til at betale en feriedag under juleferien.

Det er altså alene det antal feriedage, der er optjent udover hovedferien, der kan kræves betalt af dig, hvis du ikke tilbageholder feriedage til julelukningen.

På grund af den særlige regel i ferielovens § 17 er det ikke nok, at julelukningen varsles med en måned, idet medarbejderne da typisk vil kunne have brugt restferien.

Du kan som arbejdsgiver ikke blot henvise til, at julelukningen var varslet ved ferieårets begyndelse, da du er ansvarlig for, at der rent faktisk gemmes tilstrækkeligt med feriedage til julelukningen – også til trods for at en evt. julelukning var varslet i god tid.

I en situation, hvor du ønsker at reservere medarbejdernes optjente ferie til en julelukning, er der ikke noget til hinder for at medarbejdere der har behov for det, kan vælge selv at betale ønskede feriedage forinden julelukningen.

Uanset om medarbejderne har optjent ret til betalt ferie, så er de berettiget til at holde 25 dages ferie pr. ferieår, hvorfor de har mulighed for at vælge selv at betale for feriedage inden julelukningen.

Reglen gælder alene ved juleferielukninger.

Har du spørgsmål til ferie under julelukning eller andre ansættelsesretlige emner, er du velkommen til at kontakte advokat (L), Christian B. Christiansen: cbc@lrp.dk