Har I planlagt sommerferien?

13. marts 2017

Det følger af ferieloven, at alle lønmodtagere har ret til at holde 3 ugers ferie indenfor perioden 1. maj til 30. september, også kaldet hovedferieperioden.
Feriens placering aftales mellem lønmodtageren og virksomheden. Arbejdsgiveren har en pligt til i videst muligt omfang at tage hensyn til medarbejderens ønsker, herunder særlige ønsker om ferie i skoleferien og lignende.
Hvis der opstår uenighed omkring afholdelse af ferie, er det i sidste ende arbejdsgiveren der ensidigt bestemmer, hvornår ferien skal afholdes. Men arbejdsgiver skal i den situation overholde ferielovens varslingsregler.
I tilfælde hvor arbejdsgiveren har behov for, at fastlægge lønmodtagernes ferie, skal ferie som kræves afholdt i perioden fra 1. maj til 30. september varsles mindst 3 måneder før ferien kræves afholdt. Hvis arbejdsgiveren ønsker, at hovedferien på 3 ugers ferie skal afholdes fra den 10. juli, så skal arbejdsgiveren varsle dette overfor lønmodtageren senest den 9. april.
Hvis arbejdsgiveren beslutter, at virksomheden skal holde kollektivt ferielukket, skal ovenstående varsel stadig overholdes, ellers risikerer arbejdsgiveren at skulle betale løn til lønmodtagerne under ferielukningen.
Lovens regler om varsling er begrundet i et hensyn til at lønmodtagerne, skal have mulighed for at planlægge og afstemme sin ferie med familien.

Hvis du har spørgsmål til planlægning og varsling af ferie, er du velkommen til at kontakte Theresa Dam Andersen tlf. 7925 3033 tha@lrp.dk