Går du glip af dit ferietillæg?

30. marts 2017

Går du glip af det ferietillæg, du har ret til?

Enhver, der får fuld løn under ferie og helligdage, er berettiget til ferietillæg. Men det er ikke alle arbejdsgivere og lønmodtagere, der er opmærksomme på at få udbetalt det optjente ferietillæg.

Ifølge ferieloven skal ferietillægget svare til 1 % af lønnen i optjeningsåret - med mindre andet er aftalt f.eks. ved overenskomst.

Det er ikke tilladt at fravige ferieloven, så det er til skade for lønmodtageren, derfor har en lønmodtager ret til ferietillæg, uanset hvad der måtte være aftalt, blot lønmodtageren har ret til løn under ferie.

Er du berettiget til løn under ferie, men har valgt i stedet at få udbetalt feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen, så er du ikke berettiget til ferietillæg.

Ferietillægget for seneste optjeningsår (2016) kan udbetales ved ferieårets begyndelse, dvs. i maj. Hvis arbejdsgiver ønsker det, kan tillægget også udbetales forholdsmæssigt ved afholdelse af ferien i ferieåret 2017/18.

Har du spørgsmål kan du kontakte advokat Christian Buhl Christiansen:

Mobil: 29 29 89 84
Mail: cbc@lrp.dk