Fra den 1. juli 2018 skal udbud gennemføres elektronisk

28. juni 2018

Fra den 1. juli 2018 skal udbud gennemføres elektronisk.

Ordregivende myndigheder er forpligtede til at anvende elektroniske kommunikationsmidler ved gennemførelsen af udbud. Det betyder at al kommunikation i relation til udbud, herunder modtagelse af ansøgninger, tilbud, ESPD, spørgsmål/svar mv. skal foregå igennem et elektronisk udbudssystem. Det vil således efter den 1. juli 2018 ikke længere være muligt at kommunikere og udveksle materiale via fx e-mails, som ellers hidtil har været det mest anvendte kommunikationsmiddel i udbudsprocesser.

En Ordregiver skal sikre sig, at det anvendte udbudssystem overholder en række regler, der er opstillet i Bekendtgørelse nr. 1572 af 30. november 2016 om elektronisk kommunikation, herunder;

  • Systemet skal være almindeligt tilgængeligt

  • Systemet skal med rimelighed sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes

  • Det skal være vederlagsfrit for tilbudsgiverne, at benytte systemet

  • Systemet skal logge det nøjagtige tidspunkt for aflevering, og det må ikke være muligt at aflevere efter ansøgnings- eller tilbudsfristen.

 Kravet om at gennemføre elektroniske udbud gælder for udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter udbud efter udbudsloven afsnit II (EU-Udbud) og afsnit III (light-regimet) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Benyttelsen af elektroniske udbudssystemer gør bl.a. at transaktionsomkostninger reduceres, da tilbudsgiverne ikke længere skal aflevere tilbud i papirversioner, og være afhængig af trafik- eller postforhold ved aflevering af tilbud og ansøgninger.

Kontakt LRP, hvis I har spørgsmål til elektroniske udbudssystemer. Vi kan bl.a. bistå ordregivere med valg af udbudssystem, samt hjælpe tilbudsgivere med at navigere i de forskellige udbudssystemer, der findes på markedet.