Nye og forbedrede vilkår for at starte virksomhed i Danmark

24. august 2018

Med en lovændring af selskabsloven er det blevet mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Danmark, idet kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat fra tidligere kr. 500.000 til kr. 400.000. Reglen trådte i kraft den 1. juli 2018, og Danmark kommer således ned på samme niveau, som både Norge, Sverige, England og Tyskland.

Ændringen i selskabsloven, der stadig indeholder krav om, at der til enhver tid skal være indbetalt 25 % af selskabskapitalen medfører også, at det for fremtiden er muligt at stifte et aktieselskab ved en effektiv indbetaling på kr. 100.000, mod tidligere kr. 125.000.

De nye regler indfører også et nyt registreringskrav om, at der for fremtiden ved stiftelse af et selskab skal ske registrering af selskabets reelle ejere, idet selskabet alternativt risikerer at blive tvangsopløst. Kravet omfatter både kapitalselskaber, interessentskaber, virksomheder med begrænset ansvar og kommanditselskaber, der er registreringspligtige ifølge erhvervsvirksomhedsloven og erhvervsdrivende fonde.

Med lovændringen bliver Danmark mere attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til de øvrige EU-lande. Alt sammen for at styrke den fremtidige vækst, og skabe tryghed for investorer mv.

Overvejer du at stifte virksomhed, og ønsker du vores bistand i forbindelse med opstarten? Så er du altid velkommen til at kontakte os til en drøftelse af de selskabsretlige forhold, som man bør overveje i opstartsprocessen.