Nye ejendomsvurderinger - sidste udkald

8. oktober 2018

Nye ejendomsvurderinger - sidste udkald for skattefrie besparelser ved forældrekøbslejlighed

Har du investeret i en forældrekøbslejlighed, og ønsker du at ejendommen skal overdrages til dit barn, bør du handle nu!

Baggrunden herfor er, at der fra 2019 igen kommer nye offentlige ejendomsvurderinger, da de aktuelle vurderinger stammer fra 2011 og derfor ligger et stykke under markedsprisen. Dette gælder især for Aarhus og København, hvor prisudviklingen har været størst.

De nye vurderinger får betydning for, hvor stor en andel af ejendommens pris, som forældre kan overdrage skattefrit til deres børn. Det følger nemlig af skattemyndighedernes praksis, at forældre som udgangspunkt har mulighed for at prissætte en ejendom til under 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, når overdragelsen sker til deres børn. Som hovedregel skal gaver normalt beskattes i forhold til deres fulde værdi. Skattebesparelsen består derfor i, at børnene ikke bliver beskattet af ejendomsværdien svarende til de 15 % af den aktuelle lave offentlige ejendomsvurdering.

Hos LRP er vi klar til at hjælpe dig med ejendomsoverdragelser inden de nye vurderinger bliver aktuelle. Desuden kan vi rådgive om forhold vedrørende selve den skattemæssigt mest gunstige berigtigelse af overdragelsen, herunder hvordan gaveafgiftsfrie beløb efter boafgiftsloven udnyttes optimalt.