UNDGÅ TVANGSOPLØSNING

24. oktober 2018

UNDGÅ TVANGSOPLØSNING - SIDSTE CHANCE FOR AT REGISTRERE REELLE EJERE

Den 19 oktober 2018 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse, at ca. 11.000 danske virksomheder risikerer at blive tvangsopløst, fordi de endnu ikke har registreret deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister på www.virk.dk. Erhvervsstyrelsen udsender derfor i øjeblikket breve til virksomheder, som endnu ikke har registreret sine reelle ejere på www.virk.dk, med trussel om tvangsopløsning. De omfattede virksomhedsformer er A/S, ApS, IVS, P/S, F.M.B.A., S.M.B.A., A.M.B.A. og erhvervsdrivende fonde.

Baggrund

Danske virksomheder fik i maj 2017 pligt til at registrere deres reelle ejer i det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet.

Hvis en virksomheds reelle ejere ikke registreres inden 4 uger fra modtagelse pålæg herom fra Erhvervsstyrelsen, sendes virksomhederne til tvangsopløsning i skifteretten. Såfremt virksomheden ikke har nogen reelle ejere, skal man være opmærksom på, at dette ligeledes skal registreres i det Offentlige Ejerregister.

Vi opfordrer derfor alle virksomheder til (i) at kontrollere, om de har husket at få registreret deres reelle ejere i det Offentlige Ejerregister, (ii) at huske at oplysninger løbende skal holdes opdateret samt (iii) at huske at tjekke virksomhedens e-Boks, hvortil officielle skrivelser, herunder fra Erhvervsstyrelsen, normalt fremsendes.

Såfremt der måtte være spørgsmål i relation til registreringen af reelle ejere i det Offentlige Ejerregister eller andre selskabsretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat, Jacob Moltke Hoff på telefon 27 61 24 42 eller e-mail jmh@lrp.dk