Ændringer i varemærkeloven

11. januar 2019

Ændringer i varemærkeloven

Pr. 1. januar 2019 er omfattende ændringer af varemærkeloven trådt i kraft. Ændringerne har betydning for alle erhvervsdrivende, der ønsker at beskytte et varemærke.

Formålet

Formålet med lovændringen er at modernisere reguleringen af varemærker. Ændringen skal være med til at sikre et effektivt og brugervenligt system, der er tilpasset den teknologiske udvikling.

 

Fast-track ordning

Som noget nyt har styrelsen indført en ”Fast-track” ordning, der indebærer, at ansøgere under visse omstændigheder kan få hurtigere sagsbehandling.

 

Ændrede gebyrer

Med lovændringen nedsættes ansøgningsgebyret til 2.000 kr., og ansøgningen vil som udgangspunkt kun omfatte registrering af varemærket i én vare- eller tjenesteydelsesklasse.

Yderligere vareklasser kan tilkøbes, anden vareklasse koster et tillægsgebyr på 200 kr. og herefter koster yderigere vareklasser 600 kr.

Det er derfor væsentlig at overveje om det er relevant at søge varemærkebeskyttelsen mere end én vareklasse, da flere vareklasser forøger omkostningerne.

 

Ikke længere grafisk gengivelse

Lovændringen betyder, at det ikke længere er et krav, at et varemærke kan gengives grafisk. Dette betyder, eksempelvis, at et lydmærke ikke længere skal gengives med noder. Nu kan man registrere en lydfil, og det er endda muligt at registrere et ”multimediemærke”, som f.eks. kan være et videoklip. Ændringen åbner derfor for, at man i øget omfang kan foretage registrering af en lyd, en duft og en smag.

 

Indsigelsesperioden fremrykkes

En anden væsentlig ændring i registreringsprocessen er, at indsigelsesperioden fremrykkes, så ansøgninger skal offentliggøres før registrering. På den måde får tredjemand nemmere adgang til at anfægte gyldigheden af en ansøgning og registrering.

 

Varemærkeret ved ibrugtagning

Det fremgår nu direkte af loven, at en varemærkeret kan stiftes ved ibrugtagning, hvis brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter.

 

Vi kan hjælpe dig

Ændringerne medfører store forandringer i registreringsmulighederne. LRP kan bistå med at navigere og identificere de nye muligheder for din virksomhed.

 

Du er derfor velkommen til at kontakte vores team for IP-rettigheder bestående af advokatfuldmægtig Rune Boysen Løn,rbl@lrp.dk, 79 25 30 24, og advokat Mads Knudsgaard, mak@lrp.dk, tlf. 79 25 30 55 for en uforpligtende drøftelse om din sag.