Fremtidsfuldmagt

24. januar 2019

FREMTIDSFULDMAGT

Du bestemmer, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis ikke du længere selv kan.

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt bestemmer du, hvem du mener er den eller de bedste til at træffe beslutninger om dine personlige/økonomiske forhold, hvis du pga. sygdom eller ulykke ikke længere selv kan.

Uden en fremtidsfuldmagt, vil dine pårørende kun kunne træffe beslutninger på dine vegne, hvis Statsforvaltningen sætter dig under værgemål. Med en fremtidsfuldmagt fritager du dine pårørende for den lange og ofte opslidende proces iværksættelse af værgemål ofte er.

Hvad omfatter en fremtidsfuldmagt?

Du bestemmer selv om fremtidsfuldmagten skal omfatte alle dine personlige og økonomiske forhold. Du kan f.eks. bestemme at din fuldmægtig skal kunne bestemme, at dit hus skal sælges, men ikke må købe et nyt hus eller optage lån på dine vegne.

Hvem kan være fuldmægtig?

Du bestemmer, hvem du mener er den bedste til at træffe beslutninger på dine vegne. Det står dig også frit, at udpege flere fuldmægtige.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal registres i et særligt register som administreres af Statsforvaltningen. Derudover skal du fysisk skrive den under for en notar.

Er det nok, at oprette en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du bliver for syg til selv at træffe beslutninger om dine personlige/økonomiske forhold. Du kan ikke give din fuldmægtig ret til at oprette testamente på dine vegne. Hvis du vælger at oprette fremtidsfuldmagt, vil det derfor være meget nærliggende du også overvejer om du ønsker at oprette testamente.

For yderligere oplysninger eller oprettelse af fremtidsfuldmagt/testamente kontakt advokat Pernille Bøgh, LRP, Løvenørnsgade 17, Horsens, pb@lrp.dk. For aftale af møde kontakt venligst sekretær Aase Miskow, direkte telefon.nr. 7925 3057