Reglerne for samvær under Covid-19

17. marts 2020

I forbindelse med udbruddet af Covid-19 og de heraf afledte restriktioner oplever vi hos LRP Advokater mange spørgsmål omkring reglerne for samvær i denne periode.  

Udgangspunktet er, at reglerne i forældreansvarsloven stadig finder anvendelse på trods af de udstedte restriktioner fra regeringens side. Det betyder som udgangspunkt, at jeres nuværende samværsaftale skal overholdes. 

Der påhviler dog begge forældre et fælles ansvar for at sikre barnets sundhed og trivsel. Derfor anbefaler vi naturligvis, at I følger Sundhedsmyndighedernes anvisninger og vejledninger.

Såfremt samværet plejer at foregå på et bibliotek eller et andet offentligt sted, bør I sigte mod i fællesskab at finde et andet passende sted at afholde samværet.

Hvis dit barn har været ude at rejse med den anden forælder, henstiller Familieretshuset til, at Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Hvis du er samværsforælder, og dit samvær med dit barn bliver aflyst som følge af Covid-19 foranstaltninger, gælder de almindelige regler for erstatningssamvær. Det betyder, at du automatisk har ret til samvær i samme omfang, på samme vilkår og på samme sted i den efterfølgende uge.

Hvis den ene forælder nægter at udlevere barnet, kan du søge om Familierettens hjælp til tvangsfuldbyrdelse. Dette sker ved at anlægge en sag på www.mitretssag.dk. Du kan anlægge sagen selv, eller søge bistand ved din advokat. Det er dog vigtigt at bemærke, at Domstolene desværre også er ramt af situationen. Domstolene forventes derfor alene at tage sig af kritiske sager i denne foreløbige 2 ugers periode.

Har du andre spørgsmål omkring samvær kontakt os her:

Anne Koch: + 45 51 29 28 50

Jytte Smidstrup: +45 23 48 43 93

Victoria Nørgaard: +45 92 82 30 66.