Gældssanering advokat - Erfaren advokat til gældssanering for erhverv

Gældssanering

Er du havnet i uoverskuelig gæld, som du ikke kan betale? Så er gældssanering måske løsningen for dig. Ladegaard, Rasmussen & partnere rådgiver dig om gældssanering og hjælper dig godt i gang, så du forhåbentlig får styr på din økonomi og igen kan sove godt om natten.

Værd at vide om gældssanering


En gældssaneringssag begynder med et møde i skifteretten, hvor skifteretten gennemgår dit udfyldte ansøgningsskema og stiller dig nogle uddybende spørgsmål. Skifteretten vurderer herefter, om du potentielt har mulighed for at få gældssanering, og hvis det er tilfældet, startes sagen op. Skifteretten udpeger en medhjælper til at tage sig af sagen, men medhjælperen udfører udelukkende opgaver på vegne af skifteretten og er således ikke din advokat. Du skal ikke betale retsafgifter, og skifteretten afholder som udgangspunkt udgifterne til medhjælperen.

Alle personer, der er bosat i Danmark, kan søge gældssanering. Der er ingen specifikke krav til, hvor meget du skal skylde væk, men hvis skifteretten vurderer, at du kan betale gælden tilbage i løbet af ca. 10 år, vil det tale imod gældssanering.

For at du kan få gældssanering, skal der laves et rimelig holdbart budget over din indkomst og dine udgifter. Er du arbejdsløs, er det ofte ikke muligt at lave et sådant budget, og din ansøgning vil derfor skulle afvente, at du enten kommer i job eller får afklaret, at du ikke kommer i job og må pensioneres.
Medhjælperen opstiller et budget og kommer med forslag til, hvordan din gæld kan saneres.

Medhjælperen arbejder med et rådighedsbeløb, som du hver måned får lov at beholde til mad, tøj og almindelige leveomkostninger. Tjener du mere end rådighedsbeløbet, skal du hver måned i fem år betale det overskydende beløb til dine kreditorer. Nogle gange kan gælden dog bortfalde helt. Der gælder særlige forhold ved gældssanering i konkurs, hvor afviklingsperioden f.eks. kun er 3 år.

 

Mange faktorer spiller ind på din gældssanering


Om du kan få gældssanering, afhænger bl.a. af, hvilken type gæld du har stiftet. Som hovedregel må du ikke have lånt penge til forbrug inden for de seneste 4-5 år, og er din gæld resultatet af strafbare forhold, skal der gå endnu længere tid, inden en gældssanering kan komme på tale. Skyldes størstedelen af gælden derimod sygdom, skilsmisse, tvangsauktion over fast ejendom, virksomhedsophør eller lignende, gælder kravet om tidsmæssig afstand ikke.

Du er velkommen til at kontakte LRP, inden du ansøger om gældssanering. Vi giver dig en kvalificeret vurdering af dine muligheder og konsekvenserne af at ansøge og kommer med et bud på, hvor meget du skal forvente at skulle betale til dine kreditorer.

HENT ANSØGNINGSSKEMA TIL GÆLDSSANERING

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
Værd at vide om gældssanering
 Mange faktorer spiller ind på din gældssanering

Vil du vide mere? Kontakt en af os

Anders Tornbjerg Andersen
Advokat (L)
Direkte: 79 25 30 14
Mobil: 20 20 70 17
Mail: ata@lrp.dk
LÆS MERE OM ANDERS HER >
Christian Anker Hansen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 03
Mobil: 40 78 59 59
Mail: cah@lrp.dk
LÆS MERE OM CHRISTIAN HER >
Ole Møller Jespersen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 11
Mobil: 40 45 39 55
Mail: omj@lrp.dk
LÆS MERE OM OLE HER >