Insolvensret - Erfaren advokat med speciale i insolvensret for erhverv

Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hos LRP har vi betydelig erfaring med kompetent rådgivning om insolvensretlige problemstillinger som fx konkurs, rekonstruktion, gældssanering og tvangsopløsning.

Værd at vide om insolvensret

LRP fungerer som kuratorer i konkursboer på foranledning af pengeinstitutter, SKAT, fagforeninger og andre kreditorer og bistår ved afvikling af insolvente virksomheder inden for bl.a. detailhandel, produktion, landbrug og service i et tæt samarbejde med kompetente vurderingsfirmaer.

LRP realiserer virksomhedernes aktiver og aktiviteter bedst muligt ud fra det succeskriterium, at der bevares flest mulige værdier og arbejdspladser i tilknytning til virksomhedernes afvikling.

 

Rekonstruktion


LRP bistår med rekonstruktion af kriseramte virksomheder i forbindelse med såvel anmeldte rekonstruktioner som frivillige akkordordninger. Vi varetager rekonstruktioner med henblik på at sikre videreførelse af kriseramte virksomheder, og på vegne af klienter bistår vi med vurdering af rekonstruktionsforslag og akkordforslag.

 

Gældssanering


Hos LRP har vores specialister solid erfaring med gældssaneringssager som faste medhjælpere ved Skifteretten i Horsens. Vi bistår desuden klienter i forbindelse med akkordordninger på gældssaneringslignende vilkår.

 

Tvangsopløsning


Specialister fra LRP bistår som faste medhjælpere ved Skifteretten i Horsens i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber.

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
Værd at vide om insolvensret Rekonstruktion Gældssanering Tvangsopløsning


Vil du vide mere? Kontakt en af os

Anders Tornbjerg Andersen
Advokat (L)
Direkte: 79 25 30 14
Mobil: 20 20 70 17
Mail: ata@lrp.dk
LÆS MERE OM ANDERS HER >
Christian Anker Hansen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 03
Mobil: 40 78 59 59
Mail: cah@lrp.dk
LÆS MERE OM CHRISTIAN HER >
Lars Wind-Johannesen
Advokat
Direkte: 79 25 30 32
Mobil: 92 15 30 32
Mail: lwj@lrp.dk
LÆS MERE OM LARS HER >
Ole Møller Jespersen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 11
Mobil: 40 45 39 55
Mail: omj@lrp.dk
LÆS MERE OM OLE HER >