Personskadeerstatning - Advokat til rådgivning i personskadeerstatning

Personskadeerstatning

Har du eller en af dine kære været så uheldig at komme ud for en ulykke, bør du som udgangspunkt altid undersøge, om du har mulighed for at få erstatning. Hos LRP anbefaler vi altid, at du vender sagen med en advokat, da reglerne på området er komplicerede og svære at gennemskue.

Værd at vide om personskade

Der findes flere forskellige skadetyper med hver deres regelsæt. Generelt kan man dog sige, at du skal identificere den ansvarlige for din ulykke – vi kalder ham eller hende skadevolder – før en erstatningssag overhovedet kan komme på tale. Et hændeligt uheld – hvor ingen har skylden – kan du til gengæld anmelde til dit eget forsikringsselskab, hvis du har tegnet ulykkesforsikring.

 

Erstatning for andet og mere end fysiske genstande

Hvis du kan identificere en ansvarlig skadevolder, vil der oftest være et ansvarsforsikringsselskab, som kravet kan rettes imod. Du vil normalt kunne få dine udgifter til advokat dækket helt eller delvist.
I personskadeerstatningssager indgår der normalt overvejelser om:
• Svie og smerte .
• Tabt arbejdsfortjeneste.
• Godtgørelse for varige mén.
• Erhvervsevnetabserstatning.

Er der sket dødsfald ved ulykken, kan der blive tale om overgangsbeløb til ægtefælle og eventuelt forsørgertabserstatning til børn og ægtefælle. Skadevolders ansvarsforsikringsselskab vil normalt komme med et forslag til, hvordan erstatningen i din sag skal beregnes. Vælger du at samarbejde med LRP, vil vi være garant for, at du får den erstatning, du har krav på – uanset om du har været indblandet i en trafikulykke eller en arbejdsulykke eller er offer for fejlbehandling eller en forbrydelse.

TRAFIKULYKKER, PISKESMÆLD, GLIDESKADER OG ANDRE PROVATE ERSTATNINGSSAGER
Typisk vil der i denne type sager være et ansvarsforsikringsselskab, som du kan rejse sagen over for. Kan parterne ikke opnå enighed om fx graden af følgevirkninger efter ulykken, kan sagen forelægges Arbejdsskadestyrelsen, der så kommer med en vejledende udtalelse.

ARBEJDSSKABER
Er du ude for en ulykke på arbejdet eller i forbindelse med arbejdet, eller har du fået en erhvervssygdom? Så skal du altid anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen.

PATIENTSKADER
Fejlbehandling og andre skader, du er blevet påført på fx sygehuse, skal anmeldes til Patienterstatningen.

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER
Bliver du indkaldt som vidne, har du krav på gratis bistand fra en advokat, som du selv vælger. Hvis du er offer for en forbrydelse, skal et eventuelt erstatningskrav rejses over for Erstatningsnævnet.

 

Brochurer

 

 

 

Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan få.

Hent brochure 

 

 

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
Værd at vide om personskade Erstatning for andet og mere end fysiske genstande Brochurer

Vil du vide mere? Kontakt en af os

Anders Tornbjerg Andersen
Advokat (L)
Direkte: 79 25 30 14
Mobil: 20 20 70 17
Mail: ata@lrp.dk
LÆS MERE OM ANDERS HER >
Martin Laursen
Advokat (H)
Direkte: 79 25 30 45
Mobil: 20 30 26 57
Mail: ml@lrp.dk
LÆS MERE OM MARTIN HER >
Peter Agentoft Nielsen
Advokat (L) og partner
Tlf.: 79 25 30 00
Mobil: 40 94 08 00
Mail: pag@lrp.dk
LÆS MERE OM PETER HER >
Theresa Dam Andersen
Advokat (L)
Direkte: 79 25 30 33
Mobil: 24 94 96 87
Mail: tha@lrp.dk
LÆS MERE OM THERESA HER >