Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen i et selskab skal ifølge selskabsloven varetage selskabets overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Værd at vide om bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har pligt til at kontrollere, at selskabet er organiseret, så det overholder lovgivningens krav til bogføring og regnskabsførelse, at der er etableret de fornødne procedurer til at sikre selskabets risikostyring, at selskabets direktion forestår den daglige ledelse i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer, og ikke mindst at selskabets økonomiske beredskab er tilstrækkeligt til, at det kan opfylde sine forpligtelser.

BESTYRELSESARBEJDE KRÆVER TILLID, YDMYGHED OG EN STÆRK FAGLIGHED

Når man ser ud over de formelle regler i selskabsloven, er det at deltage i en bestyrelse først og fremmest et tillidshverv. Selskabets generalforsamling, der ofte udgøres af selskabets ejer og stifter, har betroet bestyrelsen en stor del af ansvaret for det, der sandsynligvis betragtes som et livsværk. Derfor kræver bestyrelsesarbejdet først og fremmest respekt over for den eller de erhvervspersoner, der har skabt eller udviklet virksomheden, og ydmyghed over for det ansvar, det er at træffe beslutninger, hvis konsekvenser rækker ud til samtlige af virksomhedens medarbejdere.

Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til at sikre en sund virksomhed og dermed en sund indtjening til selskabets ejere. Du skal også have forståelse og respekt for, at virksomheden danner rammen om medarbejdernes økonomiske tryghed og trivsel. Samtidig skal du være i stand til at træffe ubehagelige beslutninger, når markedssituationen kræver det, og forstå, at dét ikke at tage en beslutning er en mindst lige så stor forsømmelse som at tage den forkerte beslutning.

Bestyrelsesarbejde kræver altså først og fremmest en stærk faglig ballast, stor respekt for andre mennesker og en ydmyg tilgang til det at tage beslutninger, hvis konsekvenser kan berøre mange mennesker. Hos LRP har flere af vores advokater lang erfaring med bestyrelsesarbejde fra mange forskellige brancher. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du også har brug for deres ekspertise i din virksomhed.

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
Værd at vide om bestyrelsesarbejde

Vil du vide mere? Kontakt en af os

Christian Anker Hansen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 03
Mobil: 40 78 59 59
Mail: cah@lrp.dk
LÆS MERE OM CHRISTIAN HER >
Evan Herrig
Advokat (H)
Direkte: 79 25 30 52
Mobil: 20 45 36 45
Mail: eh@lrp.dk
LÆS MERE OM EVAN HER >
Jens Glavind
Advokat (H) og partner, mediator
Direkte: 79 25 30 06
Mobil: 40 97 20 75
Mail: jg@lrp.dk
LÆS MERE OM JENS HER >
Michelle Kok
Advokat
Direkte: 79 25 30 02
Mobil: 92 82 30 02
Mail: mik@lrp.dk
LÆS MERE OM MICHELLE HER >
Ole Møller Jespersen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 11
Mobil: 40 45 39 55
Mail: omj@lrp.dk
LÆS MERE OM OLE HER >
Peter Agentoft Nielsen
Advokat (L) og partner
Tlf.: 79 25 30 00
Mobil: 40 94 08 00
Mail: pag@lrp.dk
LÆS MERE OM PETER HER >
Poul Erik Andersen
Advokat og associeret partner
Direkte: 79 25 30 51
Mobil: 40 10 34 62
Mail: pea@lrp.dk
LÆS MERE OM POUL HER >