EU-ret advokat - Erfaren advokat med speciale i erhvervs EU-ret

EU-ret

EU-retten har en stadig voksende indflydelse på danskernes dagligdag, både hvad angår privatliv og erhvervsliv. I erhvervsmæssig sammenhæng betyder EU-retten først og fremmest et samlet regelsæt, der har til hensigt at sikre ligestilling mellem de virksomheder, der deltager i konkurrencen om offentlige opgaver.

To principper sikrer lige muligheder


De overordnede principper i offentlige udbud er transparensprincippet og ligebehandlingsprincippet. Principperne betyder, at alle bydende skal have de samme informationer om udbuddet, de samme vilkår og de samme muligheder for at opnå ordren.

Opgaver, der udbydes af det offentlige eller af virksomheder og institutioner, der modtager offentlig støtte i væsentligt omfang, er omfattet af EU’s udbudsregler, når opgavens samlede værdi overskrider de såkaldte tærskelværdier. Det betyder fx, at offentlige byggerier som Storebæltsbroen eller det lokale skolebyggeri er omfattet, hvis tærskelværdien på ca. 32 mio. kr. er overskredet.

 

Er du blevet forbigået ved et udbud?


Hvis du som tilbudsgiver er blevet forbigået som følge af favorisering af fx lokale bydende eller af andre usaglige årsager, kan du indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet er sat i verden for at behandle netop denne typer sager og kan vurdere såvel klagens berettigelse som et eventuelt erstatningskrav. Det samme er tilfældet, hvis tilbudslovens regler om offentlige udbud, der ikke overskrider tærskelværdierne, er blevet overtrådt.

Det er imidlertid kun få virksomheder, der har den tilstrækkelige indsigt i reglerne til selv at kunne håndtere klagesager om udbudsregler og EU-ret. Hos LRP står vores eksperter klar til at yde dig den fornødne rådgivning, og vi ser frem til at drøfte din situation.

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
To principper sikrer lige muligheder Er du blevet forbigået ved et udbud?


Vil du vide mere? Kontakt mig

Ole Møller Jespersen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 11
Mobil: 40 45 39 55
Mail: omj@lrp.dk
LÆS MERE OM OLE HER >