Entrepriseret - Erfaren advokat til bygge- og entrepriseret for erhverv

Entreprise- og byggeret

Entreprise- og byggeret omfatter traditionelt alle de juridiske problemstillinger, der knytter sig til opførelsen af fast ejendom – fra indgåelse af entreprisekontrakten til afleveringen af den færdige ejendom.

Værd at vide om entrepriseret

Indenfor byggeriet og entrepriseretten kan aftalerne bygges op på grundlag af forskellige regelsæt, som skal vedtages mellem parterne, og ofte har de større virksomheder udarbejdet deres egne aftalegrundlag, ligesom de forskellige spørgsmål, der reguleres i de forskellige regelsæt i et vist omfang er reguleret i lovgivningen og i domspraksis, så det er et lidt broget marked.

Fra årsskiftet 2018/19 er der kommet helt nye standard regelsæt (AB18, ABR18 og ABT18), som kan vedtages mellem parterne i en byggesag og forventes at blive de fremherskende, og disse sæt adskiller sig meget væsentligt fra de hidtil anvendte regelsæt, hvorfor det efter vores opfattelse er hensigtsmæssigt, at man køber sig sagkyndig bistand allerede inden aftaleindgåelsen for at få vurderet det aftalegrundlag, som man selv skal præstere, eller det aftalegrundlag, som din aftalepartner præsenterer dig for, så du undgår senere at få problemer som følge af uklarheder i aftalen, fravigelser fra standardvilkår osv.

Dermed vil du også være bedre klædt på til de udfordringer, som kan komme under udførelsen af arbejdet omkring eksempelvis: forsinkelse, mangler ved det udførte arbejde, manglende betaling af entreprisesum, a conto-fakturering, forsinkelser tvist om ekstra arbejde eller tilbageholdelse i entreprisesummen ved aflevering.

Hos LRP står vi klar til at hjælpe dig med de forskellige opgaver så som:
- gennemgang af dine standarddokumenter for tilpasning til dine behov og de nye regelsæt,
- valg af aftalegrundlag,
- udarbejdelse eller gennemgang af konkrete aftaleoplæg,
- bistand med sparring, rådgivning og løsning af opståede spørgsmål undervejs i arbejderne,
- advokatbistand ved retssager, voldgifter, mæglinger med videre

< TILBAGE TIL OVERSIGTEN
Værd at vide om entrepriseret

Vil du vide mere? Kontakt en af os

Bjørn Ravn
Advokat
Direkte: 79 25 30 34
Mobil: 51 51 97 31
Mail: br@lrp.dk
LÆS MERE OM BJØRN HER >
Evan Herrig
Advokat (H)
Direkte: 79 25 30 52
Mobil: 20 45 36 45
Mail: eh@lrp.dk
LÆS MERE OM EVAN HER >
Jens Glavind
Advokat (H) og partner, mediator
Direkte: 79 25 30 06
Mobil: 40 97 20 75
Mail: jg@lrp.dk
LÆS MERE OM JENS HER >
Lars Wind-Johannesen
Advokat
Direkte: 79 25 30 32
Mobil: 92 15 30 32
Mail: lwj@lrp.dk
LÆS MERE OM LARS HER >
Ole Møller Jespersen
Advokat (H) og partner
Direkte: 79 25 30 11
Mobil: 40 45 39 55
Mail: omj@lrp.dk
LÆS MERE OM OLE HER >
Susanne Bak
Erhvervsjurist med speciale i udbud
Direkte: 79 25 30 31
Mobil: 92 15 30 31
Mail: sub@lrp.dk
LÆS MERE OM SUSANNE HER >